Naar content
Image

Verduurzaming

De biologische landbouw- en voedingssector loopt voorop als het gaat om duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Dit is een logisch gevolg van de IFOAM-principes van waaruit gewerkt wordt: gezondheid, ecologie, eerlijk, zorg. Deze vier principes zijn al lang geleden door IFOAM (de wereldwijde organisatie van de biologische beweging) vastgelegd en vormen voor veel bedrijven nog steeds de inspiratiebron voor innovaties en verdere ontwikkeling.

Maar niet alle principes zijn in wetgeving vastgelegd. Zo zijn er steeds weer nieuwe duurzaamheidsthema’s zoals energie, logistiek, verpakkingen, CO2 vastlegging in de bodem en patentvrij biologisch zaadgoed. Ook hierin wil de biologische sector zich blijven ontwikkelen. Een paar voorbeelden: Wat en hoe kan biologisch bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem? Hoe komen we tot het gebruik van 100% biologisch zaai- en pootgoed zonder patenten? En hoe organiseren we een 100% antibioticavrije veehouderij?

De ambitie van de biologische sector is om koploper in verduurzaming te zijn en te blijven. Bionext werkt daarin actief samen met Stichting EKO-keurmerk. EKO is het private keurmerk van biologische boeren, bedrijven, winkels, horeca en merken die aantoonbaar verder ontwikkelen in verdere verduurzaming en innovatie.