Image

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Afbeelding Links

Convenant

In 2017 hebben 28 biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers en supermarktketens het convenant ‘versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ ondertekend. Met dit convenant wil de biologische sector een duurzaam antwoord geven op de meest verwoestende aardappelziekte: Phytophthora. Bionext heeft hiervoor het initiatief genomen. 

Aanleiding
Directe aanleiding voor het convenant is de grote schade die de aardappelziekte phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische aardappelteelt. Aardappels zijn gevoelig voor phytophthora en natuurlijke bestrijdingsmiddelen voor de schimmelziekte ontbreken. Om een nieuwe grote schade door phytophthora te voorkomen is een groei van het aandeel resistente rassen noodzakelijk. Om dit proces te versnellen, hebben de convenantpartners afgesproken deze robuuste rassen voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap. Zo is het mogelijk om stapsgewijs op te schalen tot 100% aan robuuste biologische aardappels in 2020. 

Robuuste rassen

Wat zijn robuuste rassen?
Robuuste rassen zijn rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora en/of zogenaamde vroege rassen. Rassen met een vroege knolvorming kunnen, ook als ze minder resistent zijn, vóór een phytophthora uitbraak al een goede opbrengst geven.

Welke robuuste rassen zijn dit jaar beschikbaar? 
Dankzij de inzet van de aardappelkweekbedrijven neemt het aantal robuuste rassen snel toe. Dit jaar zijn al zo’n 20 robuuste aardappelrassen op de markt in Nederland. Naast de al bekende resistente rassen (Alouette, Bionica, Carolus, Connect, Vitabella en Sarpo Mira) zijn dit de vroege rassen Marabel, Allians en Triplo en de nieuwe resistente rassen Twinner, Twister en Levante van Agrico, Sevilla van Niek Vos, Cameo, Passion en Tentation van Caithness Potatoes B.V., Acoustic van Meijer BV, Otolia van Europlant, Alanis van Interseed en Cephora van Plantera B.V.  Voor informatie over de ras-eigenschappen kunt u navraag doen bij de betreffende bedrijven. 

De schatting is dat van de oogst van 2018, ongeveer de helft van de in Nederland geteelde biologische aardappels uit robuuste rassen bestaat.

Wat moet er nog meer gebeuren?
Hoewel 20 rassen een indrukwekkend aantal is, is dit aanbod nog niet voldoende. Met name in het vastkokende segment en voor de verwerkende industrie (chips, frites) is verdere uitbreiding van het assortiment noodzakelijk. Ook zal de pootgoed productie verder opgeschaald moeten worden om alle biologische telers in Nederland van robuust pootgoed te voorzien. Tegelijkertijd kunnen rassen die in eerste instantie veelbelovend zijn, in een later stadium alsnog afvallen, bijvoorbeeld omdat ze groeischeuren vertonen, onvoldoende robuust blijken te zijn of niet in de smaak vallen bij consumenten. Daarom zal de lijst met robuuste rassen elk jaar worden aangepast. 

Demonstratievelden
Om de biologische aardappeltelers kennis te laten maken met de nieuwe rassen zijn  in 2018 verspreid over Nederland drie demonstratievelden met robuuste rassen aangelegd. De komende jaren zal dit herhaald worden.

Nu ook Waalse versie van het 'Convenant Robuuste Aardappelrassen' getekend op de Interpom-Primeurs te Kortrijk

Op dinsdag 27 november werd op de Interpom-Primeurs beurs te Kortrijk, het “convenant robuuste aardappelrassen” ondertekend door 37 partners uit de biologische aardappelketen uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Onder de meer dan 65 aanwezigen was ook de Waalse minister van landbouw René Collin, die het convenant mede heeft ondertekend. 

In opvolging van eerdere initiatieven in Nederland (augustus 2017, door Bionext) en Vlaanderen (juni 2018, door Bioforum) kwamen nu de partners uit de Waalse biologische aardappelketen bij elkaar om het gebruik en de ontwikkeling van robuuste aardappelrassen te stimuleren.

Het doel is dat tegen het jaar 2021, 100% robuuste rassen worden gebruikt in de biologische aardappelketen. Dat wil zeggen, rassen die resistent of zeer tolerant zijn voor de aardappelziekte (Phytopthora infestans). En zodoende misoogsten door de aardappelziekte, zoals die in 2016 weer heftig toe sloeg, te voorkomen en tegelijkertijd het gebruik van koper in de biologische aardappelteelt te verminderen.

De ondertekenaars zijn enerzijds de telers, aardappel kweekbedrijven, boerenkwekers, verpakkers, verwerkers, handel en retail en anderzijds onderzoekers, landbouwadviseurs en sectororganisaties uit de (biologische) landbouw. 

De ondertekening van het convenant, versterkt door de aanwezigheid van de Waalse minister van landbouw Réne Collin, een groot promotor van de biologische landbouw, werd voorafgegaan door 3 sprekers. Alice Soete, van het onderzoeksinstituut CRA-W presenteerde haar werk omtrent rasontwikkeling, Edouard Vermersch van Desmaizières (Agrico France) gaf een uiteenzetting over de genetische achtergrond van phytopthora (aardappelziekte) resistentie en Alex van Hootegem, een biologische teler uit Zeeland, kwam zijn ervaring met de kopervrije aardappelteelt en robuuste rassen delen.

Verschillende deelnemers herhaalden het belang van vergelijkende rassenproeven waarbij het steeds groeiende assortiment aan beschikbare robuuste rassen onder biologische teeltomstandigheden worden getest en gedemonstreerd, idealiter door een onderzoeksinstituut dat dicht bij de boeren staat, zoals in Wallonië het CRA-W, C.A.R.A.H. of CPL-Végémar.

Verschillende deelnemers die het convenant nog niet getekend hebben, zoals enkele partijen uit de groot-distributie en enkele kweekbedrijven, zullen in de weken of maanden die volgen benaderd worden en de mogelijkheid krijgen het convenant alsnog te ondertekenen. Het gerucht gaat ook dat in Frankrijk en Duitsland interesse is om een zelfde initiatief op te pakken. De hoop is dat, zoals dat in Nederland het geval was, het convenant de evoluties in de Belgische biologische aardappelsector zal dynamiseren en versnellen en de samenwerkingen zal vergemakkelijken.

Al met al was het een feestelijke start voor een belangrijke interregionale en internationale samenwerking doorheen de hele biologische aardappelketen!