Naar content
Image

Onderwijs & opleiding

Biologische landbouw is een kennisintensieve bedrijfstak. Ondernemers en medewerkers moeten actuele kennis en innovaties snel kunnen oppakken, in de primaire productie maar ook in de productie en verwerking en in de retail.

De snelle groei van de biologische landbouw en voedingssector biedt alle ruimte voor nieuwe omschakelaars en startende ondernemers en voor instroom van medewerkers, en ook in de biologische landbouw is bedrijfsopvolging een aandachtspunt. Daarom zijn onderwijs en opleiding belangrijke thema’s.

Biologisch is ‘booming’. Steeds meer consumenten kiezen voor biologische producten. Het aandeel biologische boeren groeit echter minder snel. Om geen tekort te krijgen aan biologische producten is de biologische sector is op zoek naar nieuwe biologische boeren. Veel landbouwbedrijven gaan of willen omschakelen (in 2016 waren dat 258 omschakelaars in een half jaar); dat zullen er op termijn nog meer moeten worden. 

Tegelijkertijd vergrijst de landbouw; de biologische landbouw is daarop geen uitzondering. Het is van groot belang jongeren te interesseren voor een loopbaan in de (biologische) landbouw, als bedrijfsopvolger, werknemer of in een functie binnen faciliterende bedrijven (advies, loonwerk enz.). Dat is een uitdaging voor het groen onderwijs en voor de aanbieders van cursussen en opleidingen voor werkenden.

Afbeelding Links

Onderwijs voor biologisch

In het groen onderwijs groeit de belangstelling voor biologisch: dat past in de heroriëntatie op ‘groene groei’, bij natuurinclusieve landbouw als nieuw thema, en bij de groeiende vraag van studenten. Maar gebeurt er al voldoende voor studenten die meer willen weten over biologische landbouw, of zelfs overwegen die kant op te gaan?

Bionext heeft dat in 2016 verkend. In veel (primaire) opleidingen blijkt de ruimte voor biologisch nog heel beperkt. Er wordt weinig aandacht aan besteed, of de informatie is niet onbevooroordeeld. Dat maakt het voor studenten lastig om de kansen te zien die biologisch biedt. Het is nog lastiger om te kiezen voor verdere verdieping in de biologische bedrijfsvoering, of voor een specialisatie daarin.

Bionext neemt daarom initiatief om meer aandacht voor biologisch in het groen onderwijs te krijgen en om een goed aanbod van specialistische onderwijstrajecten te realiseren. Bionext werkt op dit thema samen met AOC Terra, dat zich op het gebied van opleidingen voor biologisch wil profileren.

Lees hier meer over dit project

Afbeelding rechts

Bio Academy

Ondernemers en medewerkers in de biologische sector hebben veel belang bij een goed aanbod van cursussen en informatie die hen helpen hun kennis en kunde op peil te houden en hun bedrijf verder te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de biologische landbouw maar ook voor de productie en verwerkende bedrijven en de retail. 

De biologische sector is daarom het initiatief Bio-Academy gestart. Initiatiefnemers zijn Bionext, Green Organics, De groene weg, Eosta, BDEKO en Nautilus Organics. De Bio Academy beoogt vooral een intermediair te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van kennis en kunde, in de vorm van cursussen en opleidingen voor werkenden.

Zie voor nadere informatie www.bioacademy.nl