Naar content
Image
Terug

Gesprekken met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprekken met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

30 okt 2018 Redactie Bionext

Deze week wordt de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2019 behandeld in de Tweede Kamer. Minister Schouten koerst met haar ministerie op kringlooplandbouw. De biologische landbouw is hier eigenlijk al jaren mee aan de slag en ziet daarom veel aanknopingspunten in de visie. Bionext heeft daarom met een aantal Kamerleden gesproken, om de biologische sector in beeld te brengen en te houden.

Bij deze gesprekken ging het over verbreden, verdiepen en verbinden. Het ging bijvoorbeeld over de omschakeling van kosten-efficiënte naar biologische landbouw. Ook hebben we uitgelegd hoe biologisch zich verder ontwikkelt onder eigen keurmerk, maar dit ook versnelt doet onder het EKO-keurmerk. Daarnaast hebben we gesproken over de koplopersrol van biologische landbouw bij thema’s als dierenwelzijn, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, koolstofboeren, strokenteelt, telen zonder chemisch-synthetische hulpmiddelen, regionale kringlopen, de zorgboerderij en eerlijke beloning voor maatschappelijk inclusieve productie. Met kennisdeling en samenwerking op deze thema’s werken biologische ondernemers graag samen met anderen aan kringlooplandbouw. 

Vanuit de verschillende gesprekken kwam terug dat biologisch echt wordt gezien als vooruitstrevende en duurzame landbouw. Als sector krijgen we echt erkenning voor de stappen die al gezet zijn op gebied van de bodem of dierenwelzijn. Tegelijk wordt verwachtingsvol gekeken naar de stappen die we als sector nu aan het maken zijn. 

0


0 Reacties Reactie toevoegen