Naar content
Image
Terug

De landbouw op weg naar klimaatneutraal

De landbouw op weg naar klimaatneutraal

17 apr 2018 Redactie Bionext

Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terugdringen. Hoe ze dat wil bereiken, bespreekt het kabinet met vijf ‘klimaattafels’ waar vijf sectoren plannen maken om de CO2-uitstoot fors te verlagen: 

1. landbouw en landgebruik (voorzitter Pieter van Geel); 
2. gebouwde omgeving (voorzitter Diederik Samsom); 
3. mobiliteit (VZ Annemieke Nijhof)
4. industrie (VZ Manon Janssen )
5. elektriciteit (voorzitter Kees Vendrik )

Daarnaast is er een hoofdtafel, met als voorzitter Ed Nijpels. Dit najaar moeten de plannen op tafel komen en in 2019 begint men met de uitvoering. 

Onder de landbouwtafel zijn weer werkgroepen ingesteld: de werkgroep (subtafel) landbouwbodems onder leiding van de heer van Zelderen (LTO-portefeuillehouder klimaat)  en de werkgroep duurzame landbouw onder voorzitterschap van Hester Maij (gedeputeerde landbouw Overijssel). De biologische sector zit aan de subtafel landbouwbodems. Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, brengt de biologische belangen daar naar voren. 

Bionext werkt ondertussen door aan het project Koolstofboeren. Dit doen we in samenwerking met ZLTO en LBI. In het project zijn Brabantse boeren aan de slag met koolstof te binden in landbouwbodems en zijn we op zoek naar businessmodellen. We zoeken nog naar investerende bedrijven, oftewel bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren bij (biologische) boeren. 

Bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren, kunnen contact opnemen met Heleen Klinkert (klinkert@bionext.nl). 

Voor algemene vragen, neem contact op met Miriam van Bree (van.bree@bionext.nl).

0


0 Reacties Reactie toevoegen