Naar content
Image

Kringloop

Denken in kringlopen is belangrijk voor biologische boeren en voedselproducenten. De hoeveelheid materie (stikstof, water, bodem) op aarde is eindig. Alles wat je gebruikt is ergens van gemaakt en alles wat je uitstoot komt weer in het milieu terecht.

Dit universele beginsel is vertaald naar een landbouwsysteem dat past bij de lokale omstandigheden, ecologie, cultuur en schaal. In de biologische landbouw werken boeren met elkaar samen door bijvoorbeeld mestproducerende dieren en beschikbare grond op elkaar af te stemmen. Ook gebruiken ze graag dieren en planten die tegen het lokale klimaat bestand zijn, zodat er geen overbodige middelen nodig zijn om ziektes te bestrijden.

In de keten werken ondernemers aan hergebruik en efficiënt management van grondstoffen en energie. Zo kan de kwaliteit van de omgeving in stand worden gehouden of verbeterd en het grondstoffengebruik verminderd. Er zijn inmiddels veel initiatieven in de maatschappij die op hetzelfde spoor zitten: van de steeds populairdere kringloopwinkel tot de circulaire economie.