Naar content
Image

Wat doet BioNederland?

Keten- en themagroepen

BioNederland is vertegenwoordigd in de keten- en themagroepen voor dierlijke en plantaardige sectoren. Daarin worden sectorspecifieke vraagstukken behandeld die te maken hebben met afzet, kwaliteit, onderzoek en regelgeving. Een nieuwe themagroep over import is in de maak.

Ook los van de keten- en themagroepen worden bijeenkomsten georganiseerd over specifieke thema's. Bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving, marktontwikkelingen of de marketing van biologische producten.

Biokap

Op initiatief van handel en verwerkingsbedrijven is in samenwerking met Bionext een kwaliteitsborgingssyteem ontwikkeld. Biokap monitort biologische grondstoffen op de aanwezigheid van chemisch-synthetische residuen, vooral als gevolg van contaminaties, bijvoorbeeld door overwaaien van bespuitingen van een reguliere buurman, of via opslag en vervoer. Grondstofstromen kunnen zo snel worden geblokkeerd om te voorkomen dat producten in de winkels komen als biologisch.

Biotrust

Biotrust biedt bedrijven een inschatting van risico's van leveranciers, grondstoffen en landen. Hiermee kunnen bedrijven gerichte maatregelen nemen om de kwaliteit te controleren en problemen te voorkomen.

De voordelen van een BioNederland lidmaatschap

Als je bedrijf lid wordt van BioNederland, geniet je van verschillende voordelen:

  • gezamenlijke belangenbehartiging voor wetgeving, certificering en controle
  • gezamenlijke belangenbehartiging ketenmanagement
  • ondersteuning bij het indienen van kennisvragen voor onderzoekprojecten
  • individueel advies over wetgeving, certificering, controle en kennisvragen
  • deelname aan BIOKAP residumonitoring (www.biokap.com)
  • regelmatige informatie over actuele ontwikkelingen t.a.v. onder meer wetgeving, certificering & controle, onderzoeksresultaten en internationale ontwikkelingen
  • onderdeel van het netwerk en uitnodiging voor minimaal twee ledenbijeenkomsten per jaar
  • vermelding op de website www.bionederland.nl
  • toegang tot het exclusieve deel van de website

Nog geen lid? Meld je bedrijf dan direct aan.

Uitgebreidere informatie over BioNederland en haar leden vind je op www.bionederland.nl