Naar content
Image

Biodiversiteit

Biodiversiteit is, kort gezegd, de soortenrijkdom aan dieren en planten. In Nederland is naar schatting nog maar 15% over van de oorspronkelijke biodiversiteit. Biologische landbouw kan het tij keren.

Bedreiging voor voedselvoorziening
De Wereld Voedsel Organisatie beschouwt het verlies aan planten- en diersoorten als één van de grote bedreigingen van deze tijd. De rode lijst met bedreigde soorten groeit en de variatie in voedingsgewassen neemt af. Een verdere afname van het aantal soorten kan leiden tot een voedselcrisis.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de biologische landbouw daar een positieve verandering in kan brengen. Zo is er op biologische bedrijven meer bodemleven zoals micro-organismen en regenwormen. In de biologische landbouw groeien meer wilde planten en is de soortenrijkdom aan wilde planten aanzienlijk groter (57%) dan in de gangbare landbouw.

Het project 'Hart voor Biodiversiteit' is een van de vele voorbeelden hoe Bionext de biodiversiteit wil beschermen en vergroten.

Afbeelding Links

Natuur en landschapswijzer

Voor biologische boeren en tuinders (en hun gangbare collega’s) die de natuur op hun bedrijf willen bevorderen, heeft Bionext een Natuur- en landschapswijzer ontwikkeld. De ontwikkeling van deze wijzer was output van een topsectorenproject, waarin een breed projectteam heeft samengwerkt. Het team was samengesteld uit vertegenwoordigers van Natuurweide, FrieslandCampina/Ecomel, Vogelbescherming, Biohuis, Stichting Ekokeurmerk, Kruidenier Foodservice en Bionext.

Voor alle informatie uit de Natuur en landschapswijzer lees je hier verder