Image

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Afbeelding Links

Convenant

In 2017 hebben 28 biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers en supermarktketens het convenant ‘versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ ondertekend. Met dit convenant wil de biologische sector een duurzaam antwoord geven op de meest verwoestende aardappelziekte: Phytophthora. Bionext heeft hiervoor het initiatief genomen. 

Aanleiding
Directe aanleiding voor het convenant is de grote schade die de aardappelziekte phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische aardappelteelt. Aardappels zijn gevoelig voor phytophthora en natuurlijke bestrijdingsmiddelen voor de schimmelziekte ontbreken. Om een nieuwe grote schade door phytophthora te voorkomen is een groei van het aandeel resistente rassen noodzakelijk. Om dit proces te versnellen, hebben de convenantpartners afgesproken deze robuuste rassen voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap. Zo is het mogelijk om stapsgewijs op te schalen tot 100% aan robuuste biologische aardappels in 2020. 

Lees ook over de Waalse versie van het 'Convenant Robuuste Aardappelrassen', getekend op de Interpom-Primeurs te Kortrijk

Robuuste rassen

Wat zijn robuuste rassen?
Robuuste rassen zijn rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora en/of zogenaamde vroege rassen. Rassen met een vroege knolvorming kunnen, ook als ze minder resistent zijn, vóór een phytophthora uitbraak al een goede opbrengst geven.

Welke robuuste rassen zijn dit jaar beschikbaar? 
Dankzij de inzet van de aardappelkweekbedrijven neemt het aantal robuuste rassen snel toe. In 2019 zijn al ruim 25 robuuste aardappelrassen op de markt in Nederland. De resistente en robuuste rassen in 2019 zijn de volgende:

Foto Ras Schilkleur en type Toepassing Kooktype Teeltperiode Robuustheid Hoofdgen in knol of in blad? Contact
Cammeo Geel; Lichtgeel Tafel Iets kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In het blad Caithness Potatoes B.V.
Jan-Eric Geersing
janeric@caithnesspotatoes.com
Passion Geel; Lichtgeel Tafel Vastkokend Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In het blad Caithness Potatoes B.V.
Jan-Eric Geersing
janeric@caithnesspotatoes.com
Tentation Geel; Geel Tafel Vastkokend Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In het blad Caithness Potatoes B.V.
Jan-Eric Geersing
janeric@caithnesspotatoes.com
  Connect Geel; Geel Tafel Kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora   Den Hartigh
Alouette Rood; Rood Tafel Iets kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In de knol en in het blad

Agrico
info@agrico.nl

Carolus Geel; Geel Tafel/Frites Kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In de knol en in het blad Agrico
info@agrico.nl
Twinner Geel; Geel Tafel Vastkokend Vroeg Hoofdgen tegen phytophthora In de knol en in het blad

Agrico
info@agrico.nl

Twister Geel; Geel Tafel Vastkokend Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In de knol en in het blad Agrico
info@agrico.nl
Levante Geel; Geel Tafel Iets kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In de knol en in het blad Agrico
info@agrico.nl
  Triplo Geel; Geel Tafel Iets kruimig Vroeg Vroeg te telen   HZPC Holland B.V.
  Tinca         Hoofdgen tegen phytophthora   Danespo
  Sarpo Mira ?; Witvlezig Frites Licht kruimig Midden/laat     Danespo
Acoustic Lichtgeel; Crème Tafel AAB Midden vroeg Hoofdgen tegen phytophthora Het zit in het DNA van de aardappel, testen alleen op blad C. Meijer B.V.
Jan van der Werff
janvanderwerff@meijer-potato.com
  Sevilla Geel; Geel Frites/chips/tafel Kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In de knol Familie Vos
Niek Vos
jozienvos@hotmail.com
  Bionica Lichtgeel; Witvlezig Tafel Vastkokend Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In de knol Familie Vos
Niek Vos
jozienvos@hotmail.com
  Otolia Geel; Geel Tafel Licht kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora   Europlant Aardappel B.V.
  Allians Geel; Geel Tafel Vastkokend Midden/laat Vroeg te telen   Europlant Aardappel B.V.
  Marabel Geel; Geel Tafel Licht kruimig Vroeg Vroeg te telen   Europlant Aardappel B.V.
  Glorietta Lichtgeel; Lichtgeel Tafel Vastkokend Vroeg Hoofdgen tegen phytophthora   Europlant Aardappel B.V.
  Alanis Lichtgeel; Lichtgeel; Frites Iets kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora ? Interseed Holland B.V.
Henk Feddes
h.feddes@interseed.nl
  Vitabella Geel; Geel Tafel/frites Vastkokend Vroeg Hoofdgen tegen phytophthora In het blad Plantera B.V.
Gerard Bovee
gbovee@plantera.nl
  Cephora Geel; Geel Frites/tafel Kruimig Midden/laat Hoofdgen tegen phytophthora In het blad Plantera B.V.
Gerard Bovee
gbovee@plantera.nlVervolg

Wat moet er nog meer gebeuren?
Hoewel 20 rassen een indrukwekkend aantal is, is dit aanbod nog niet voldoende. Met name in het vastkokende segment en voor de verwerkende industrie (chips, frites) is verdere uitbreiding van het assortiment noodzakelijk. Ook zal de pootgoed productie verder opgeschaald moeten worden om alle biologische telers in Nederland van robuust pootgoed te voorzien. Tegelijkertijd kunnen rassen die in eerste instantie veelbelovend zijn, in een later stadium alsnog afvallen, bijvoorbeeld omdat ze groeischeuren vertonen, onvoldoende robuust blijken te zijn of niet in de smaak vallen bij consumenten. Daarom zal de lijst met robuuste rassen elk jaar worden aangepast.

Data bezoek demovelden robuuste aardappelrassen 2019

Donderdag 20 juni vanaf 13.00 uur Biovelddag Broekemahoeve Elandweg 84, Lelystad
Op de Biovelddag presenteren 6 aardappelkweekbedrijven hun robuuste rassen in de aardappelstraat. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 
Maandag 8 juli vanaf 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* regio Zuid-West, Drogedijk 59 Oudemolen (Brabant). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentie-management. Opgave en meer informatie bij Annewillem Maris via fam.maris-schreuders@outlook.com.
 
Dinsdag 9 juli vanaf 13.00 uur open dag proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 Munnikezijl. Tijdens de open dag is het demoveld met robuuste rassen* te bezoeken. Aansluitend aan de open dag, om 19.30 uur, is er aparte bijeenkomst voor aardappel(pootgoed) telers met een bezoek aan het demoveld en uitleg over resistentiemanagement. Opgave voor het avondprogramma via rietema@spna.nl.
 
Woensdagavond 24 juli om 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* bij ERF BV Baardmeesweg 42 in Zeewolde (Flevoland). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentiemanagement. Graag aanmelden bij Roy Michielsen via roy@erfbv.nl.
 
Donderdag 25 juli van 9.30 tot 13.30 uur bezoek aardappelproefvelden bij het Waalse Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Libramont. Aanmelden kan tot 17 juli bij Alice Soete via a.soete@cra.wallonie.be.
 
Dinsdag 27 augustus om 14.00 uur bezoek demoproef robuuste rassen in St Marc ten noorden van Namen (Wallonië) op biologisch bedrijf van Gilles de Moffart. Meer informatie bij Daniel Ryckmans via daniel.ryckmans@fiwap.be of Loes Mertens via loes.mertens@biowallonie.be.
 
 
* Dit demoveld is aangelegd in vanuit het convenant versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen.