Image

Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Afbeelding Links

Convenant

In 2017 hebben 28 biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers en supermarktketens het convenant ‘versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ ondertekend. Met dit convenant wil de biologische sector een duurzaam antwoord geven op de meest verwoestende aardappelziekte: Phytophthora. Bionext heeft hiervoor het initiatief genomen. 

Aanleiding
Directe aanleiding voor het convenant is de grote schade die de aardappelziekte phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische aardappelteelt. Aardappels zijn gevoelig voor phytophthora en natuurlijke bestrijdingsmiddelen voor de schimmelziekte ontbreken. Om een nieuwe grote schade door phytophthora te voorkomen is een groei van het aandeel resistente rassen noodzakelijk. Om dit proces te versnellen, hebben de convenantpartners afgesproken deze robuuste rassen voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap. Zo is het mogelijk om stapsgewijs op te schalen tot 100% aan robuuste biologische aardappels in 2020. 

Lees ook over de Waalse versie van het 'Convenant Robuuste Aardappelrassen', getekend op de Interpom-Primeurs te Kortrijk

Robuuste rassen

Wat zijn robuuste rassen?
Robuuste rassen zijn rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora en/of zogenaamde vroege rassen. Rassen met een vroege knolvorming kunnen, ook als ze minder resistent zijn, vóór een phytophthora uitbraak al een goede opbrengst geven.

Welke robuuste rassen zijn dit jaar beschikbaar? 
Dankzij de inzet van de aardappelkweekbedrijven neemt het aantal robuuste rassen snel toe. Dit jaar zijn al zo’n 20 robuuste aardappelrassen op de markt in Nederland. Naast de al bekende resistente rassen (Alouette, Bionica, Carolus, Connect, Vitabella en Sarpo Mira) zijn dit de vroege rassen Marabel, Allians en Triplo en de nieuwe resistente rassen Twinner, Twister en Levante van Agrico, Sevilla van Niek Vos, Cameo, Passion en Tentation van Caithness Potatoes B.V., Acoustic van Meijer BV, Otolia van Europlant, Alanis van Interseed en Cephora van Plantera B.V.  Voor informatie over de ras-eigenschappen kunt u navraag doen bij de betreffende bedrijven. 

De schatting is dat van de oogst van 2018, ongeveer de helft van de in Nederland geteelde biologische aardappels uit robuuste rassen bestaat.

Wat moet er nog meer gebeuren?
Hoewel 20 rassen een indrukwekkend aantal is, is dit aanbod nog niet voldoende. Met name in het vastkokende segment en voor de verwerkende industrie (chips, frites) is verdere uitbreiding van het assortiment noodzakelijk. Ook zal de pootgoed productie verder opgeschaald moeten worden om alle biologische telers in Nederland van robuust pootgoed te voorzien. Tegelijkertijd kunnen rassen die in eerste instantie veelbelovend zijn, in een later stadium alsnog afvallen, bijvoorbeeld omdat ze groeischeuren vertonen, onvoldoende robuust blijken te zijn of niet in de smaak vallen bij consumenten. Daarom zal de lijst met robuuste rassen elk jaar worden aangepast. 

Demonstratievelden
Om de biologische aardappeltelers kennis te laten maken met de nieuwe rassen zijn  in 2018 verspreid over Nederland drie demonstratievelden met robuuste rassen aangelegd. De komende jaren zal dit herhaald worden.

Data bezoek demovelden robuuste aardappelrassen 2019

Donderdag 20 juni vanaf 13.00 uur Biovelddag Broekemahoeve Elandweg 84, Lelystad
Op de Biovelddag presenteren 6 aardappelkweekbedrijven hun robuuste rassen in de aardappelstraat. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 
Maandag 1 juli bezoek aardappelrassenproef bij Inagro in Rumbeke Beitem (België). Om 12 uur rijdt er vanuit Bergen op Zoom een bus naar Inagro. Bekijk hier de uitnodiging met het programma en geef je hier op
 
Maandag 8 juli vanaf 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* regio Zuid-West, Drogedijk 59 Oudemolen (Brabant). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentie-management. Opgave en meer informatie bij Annewillem Maris via fam.maris-schreuders@outlook.com.
 
Dinsdag 9 juli vanaf 13.00 uur open dag proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 Munnikezijl. Tijdens de open dag is het demoveld met robuuste rassen* te bezoeken. Aansluitend aan de open dag, om 19.30 uur, is er aparte bijeenkomst voor aardappel(pootgoed) telers met een bezoek aan het demoveld en uitleg over resistentiemanagement. Opgave voor het avondprogramma via rietema@spna.nl.
 
Woensdagavond 24 juli om 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* bij ERF BV Baardmeesweg 42 in Zeewolde (Flevoland). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentiemanagement. Graag aanmelden bij Roy Michielsen via roy@erfbv.nl.
 
Donderdag 25 juli van 9.30 tot 13.30 uur bezoek aardappelproefvelden bij het Waalse Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Libramont. Aanmelden kan tot 17 juli bij Alice Soete via a.soete@cra.wallonie.be.
 
Dinsdag 27 augustus om 14.00 uur bezoek demoproef robuuste rassen in St Marc ten noorden van Namen (Wallonië) op biologisch bedrijf van Gilles de Moffart. Meer informatie bij Daniel Ryckmans via daniel.ryckmans@fiwap.be of Loes Mertens via loes.mertens@biowallonie.be.
 
 
* Dit demoveld is aangelegd in vanuit het convenant versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen.