Naar content
Image

Dierenwelzijn

De belangstelling voor dierenwelzijn is in de laatste jaren sterk toegenomen, zowel bij consumenten als de overheid en het bedrijfsleven. De biologische landbouw presteert op dit gebied al jaren goed. In de biologische veehouderij worden harde eisen gesteld aan stalruimte, buitenuitloop, diervoeding en gezondheidszorg.

In de biologische landbouw is het uitgangspunt dat de boer zoveel mogelijk rekening houdt met de natuurlijke behoeften en gedragingen van een dier, binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is. Zo worden bij biologische kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar buiten. In de biologisch-dynamische landbouw gelden nog strengere eisen. Daar mogen bijvoorbeeld de koeien hun horens houden. 

Brochure
In samenwerking met de Task Force Biologische Landbouw ontwikkelde Biologica in 2007 de brochure "Wat we weten over Biologisch en Dierenwelzijn". Wageningen Universiteit en Research onderzocht hiertoe de huidige stand van zaken op het gebied van dierenwelzijn en biologische landbouw in Nederland. In de brochure worden de prestaties en ook enkele aandachtspunten vermeld. U kunt de brochure hier downloaden als pdf-file.