Thema's

Door samen met de leden te kiezen voor een aantal herkenbare thema's wordt duidelijk waar de prioriteiten voor de sector liggen. Ook kan er doelgerichter gewerkt worden. Hieronder de thema's waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Afbeelding Links

De nieuwe Nederlandse regels voor productie van bio-honing stelt strenge eisen aan biologische imkers. Dit betekent onder meer dat bijenkasten zo moeten worden geplaatst dat bronnen van stuifmeel en nectar binnen een straal van 3 kilometer voor het grootste deel bestaan uit biologische gewassen of ‘spontane vegetatie’ (maaien, snoeien en begrazen) waarop geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Die gebieden moeten door de imkers in kaart worden gebracht, zodat zij kunnen aantonen dat aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast moeten de bijenkasten zijn gemaakt van natuurlijke materialen als hout en stro. Ook geldt biologische bijvoeding voor bijen als voorwaarde en dient de was om de raatbouw te structureren zuiver te zijn. De honing mag biologisch worden genoemd nadat de voorschriften minstens een jaar zijn nageleefd.

Skal controleert imkers die biologische honing willen produceren. De regels waaraan voldaan moet worden staan in een informatieblad van SKAL.

Afbeelding rechts

Honingbijen

Ook de honingbij is een landbouwdier. Ze worden gehouden voor honing, bijenwas, en voor de bestuiving van fruitbomen en vele groentesoorten.

Honingbijen vervullen een essentiele schakel in de voedselvoorziening. Naar schatting 1/3 van al het eten op aarde is afhankelijk van de bestuiving door bijen.

Het gaat de laatste jaren erg slecht met de honingbijen: ze sterven bij bosjes. Hun sterfte komt waarschijnlijk door een combinatie van drie oorzaken: grootschalig gebruik van insecticiden in de landbouw, afgenomen biodiversiteit, en de verspreiding van bijenziektes t.g.v. de globalisering.  

Met biologische landbouw worden twee van de drie oorzaken van bijensterfte aangepakt: biologische landbouw zorgt voor grotere biodiversiteit, en er worden geen chemische middelen gebruikt.

Afbeelding Links

Bijen gesteund met 120 miljoen bloemen

De actie 'Bijen houden van biologisch', die in april 2012 werd gelanceerd, is afgerond met groot succes. In nauwe samenwerking met Bionext en de Bijenstichting heeft Nature & More 400.000 zakjes bij-vriendelijk bloemzaad uitgedeeld aan meer dan honderd organisaties en duizenden consumenten. Dankzij al deze helpende handen zijn er 120 miljoen bloemzaadjes gezaaid in Nederland, Duitsland, België, Zweden, Frankrijk en Oostenrijk.