Nieuws

Agenda

Subsidie voor Praktijknetwerken geopend

Van 1 tot en met 28 maart 2013 kunnen landbouwondernemers subsidie aanvragen als zij samenwerken in een klein praktijknetwerk. Bionext kan u begeleiden bij het indienen van uw aanvraag en bij het uitvoeren van uw project. Neem contact op met een van de medewerkers van Bionext als u ideeën heeft.

Contactpersonen
Heleen Klinkert (dierlijke sector):  klinkert@bionext.nl
Maaike Raaijmakers (fruitteelt, uitgangsmateriaal):  raaijmakers@bionext.nl
Marian Blom (glastuinbouw, akkerbouw): blom@bionext.nl

Waaraan moet een project voldoen om in aanmerking te komen voor financiering?
• Gericht op oplossen van problemen van boeren en telers
• Gericht zijn op het ontwikkelen van kennis en kunde over innovaties in de landbouw en het landbouwbedrijf
• Thema’s waarop aangesloten moet worden, zijn (mag een van de thema’s zijn, hoeft niet allemaal):

o Klimaatverandering
o Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer
o Hernieuwbare energie
o Biodiversiteit

• Indienen tussen 1 maart en 31 maart
• Eén boer moet het indienen, 1 boer als mede-aanvrager
• Ivm BTW-problematiek is het het beste als beide boeren BTW-plichtig zijn
• Alle kosten moeten vooruit betaald worden. Als Bionext intensief betrokken is bij de uitvoering kan er eventueel iets voorgeschoten worden.
• Projecttijd project loopt maximaal 1,5 jaar.
• Project mag maximaal € 50.000,- max € 40.000,- subsidie
• Voor eigen bijdrage kan er gewerkt worden met eigen inbreng van boerenuren

Ervaring leert dat niet alle projecten gehonoreerd worden, er worden veel meer projecten ingediend dan dat er budget is. Het ministerie van Economische Zaken heeft € 2,8 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Van dit bedrag is € 1 miljoen voor samenwerkingsverbanden waarvan de helft of een meerderheid van de deelnemers in de Veenkoloniën gevestigd zijn. Met dit aparte budget wil het ministerie een impuls geven aan de innovatie in de Veenkoloniën.

Meer informatie is te vinden op deze website: Subsidie Praktijknetwerken.  

 

Reactie toevoegen