Nieuws

Agenda

Nieuws

Het ministerie van Economische Zaken heeft een actualisatie van de excretieforfaits voor biologische dieren opgesteld.

27 en 28 juni 2016 organiseerde de Europese Commissie informatiedagen over een onderdeel van haar onderzoeks-programma, het deel maatschappelijke uitdagingen 2, Societal Challenges 2.

Het Technology Platform Organics heeft samen met haar achterban e

Bionext is op zoek naar biologische veehouders in Noord-Brabant en Friesland die interesse hebben in het biologisch houden van kalveren, en in dat kader op zoek zijn naar mogelijkheden om samen te

Overal in Europa worden er nieuwe oplossingen bedacht door ondernemers en onderzoekers voor problemen in de biologische teelt, verwerking en bewaring.

Voor leden van de aangesloten verenigingen Biohuis, BioNederland en de Biowinkelvereniging heeft Bionext een nieuw infobulletin regelgeving gemaakt.

Bionext en INNOHOW roepen biologische veehouders en verwerkers met interesse in mobiel slachten op om zich te melden.

Tijdens de laatste bijeenkomst in Montpellier is het e-learning lesprogramma voor duurzame ontwikkeling van biologische winkels afgerond.

De provincie Noord-Holland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom. De provincie is van plan de beschikbare percelen voor het jaar 2017 in geliberaliseerde pacht uit te geven.

Stichting Bionext is de ketenorganisatie voor duurzame biologische landbouw en voeding.

Pagina's