Nieuws

Agenda

Europees Bio-keurmerk

Op 1 juli 2010 is het Europese Bio-keurmerk geïntroduceerd. Het 'blaadje met de sterren' is verplicht voor producten die vanaf die datum nieuw op de markt gekomen zijn. Voor bestaande producten en verpakkingen gold een overgangsregeling tot 1 juli 2012. Het 'blaadje' begint inmiddels al behoorlijk zichtbaar te worden in de schappen.

Het blaadje ziet er zo uit:

Voor de exacte uitvoeringsbepalingen en de richtlijnen voor de etikettering van biologische producten kunt u de website van Stichting Skal raadplegen. Vaak wordt de afbeelding gecombineerd met het woord 'organic' of 'biologisch', omdat dit duidelijker is voor de consument. Voor deze toevoegingen gelden EU-regels. Hieronder staan enkele goede voorbeelden:

  

Of zo:

  

EKO-keurmerk
Bedrijven die het vertrouwde EKO-keurmerk willen blijven gebruiken, gaan een licentieovereenkomst aan met Stichting EKO-keurmerk. Stichting EKO-keurmerk wil samen met Bionext aan de slag met verdere, bovenwettelijke verduurzaming van de toch al zeer duurzame biologische productie. Er zijn al meer dan 1.000 EKO licentiehouders.

Alleen op verpakt
Het Europese Bio-keurmerk is bedoeld voor vóórverpakte biologische producten die geproduceerd zijn in de EU (incl. teelt, bereiding en distributie). Op onverpakte producten en uit derde landen geïmporteerde biologische producten mag het gebruikt worden als aan de EU-eisen wordt voldaan. Op producten waarin minder dan 95% bioaandeel zit, is het logo niet toegestaan.

Strenge controle
In Europese wetgeving is precies vastgelegd waaraan biologische voeding en landbouw moeten voldoen. Het woord ‘biologisch’ of ‘bio’ of ‘organic’ is zelfs wettelijk beschermd. Wie op voedingsproducten biologisch op zet terwijl het geen bio is volgens de regels van de wet, begaat een economisch delict. De consument heeft er recht op dat wat bio heet, het ook echt is. Daarom zijn door de overheid controle-instanties aangewezen. Inspecties, steekproeven en eventuele sancties voor bedrijven die de regels niet strikt volgen, horen daar natuurlijk bij. In Nederland zorgt de stichting Skal voor de controle op in totaal ruim 3100 bedrijven.

Equivalentieakkoord EU-VS
Op 15 februari 2012 is een equivalentieakkoord getekend tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Vanaf 1 juni 2012 is dit van kracht. Met de ondertekening van het akkoord zijn drempels weggenomen voor het handelsverkeer. Op deze pagina (Engelstalig) staat een lijst met vragen en antwoorden over dit akkoord.

Handige links
• Download Europees Bio-keurmerk en handboek:http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_nl 
• Certificerings- en controle organisatie Skal: www.skal.nl
• Stichting EKO-keurmerk: www.eko-keurmerk.nl

Zie ook: Bionext Consument, Hoe herken je biologisch?