Wat is biologisch-dynamisch?

Biologisch-dynamische landbouw en voeding (ofwel BD) is een speciale vorm van biologisch, met extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. De BD-landbouw ontstond al in de jaren '20 en heeft aan de wieg gestaan van de biologische landbouw. BD-producten hebben het Demeter-keurmerk (zie onder).

Wat betekent BD voor de landbouw
Bovenop de biologische normen voldoen BD-boeren aan extra eisen. Er wordt meer belang gehecht aan een gesloten kringloop. Ook wordt er gestreefd naar een volledige voortplantingscyclus van gewassen en dieren, en er is aandacht voor spirituele en kosmische aspecten.

Filmpje: een boer vertelt waarom hij voor BD koos:

BD in de praktijk
In een BD-bedrijf hebben de koeien hoorns, vind je vaak zowel veeteelt als akkerbouw (gemengde bedrijven) en wordt de natuur gezien als een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Ze zijn daardoor vaak heel divers en je ziet veel vogels, vlinders en bloemen. De producten hebben vaak een sterk regionaal karakter. Het landbouwbedrijf produceert niet alleen, maar neemt actief deel aan de maatschappij. BD-bedrijven zijn vaak zorgboerderijen of hebben een andere maatschappelijke functie.

Wat betekent BD voor de voedselverwerking
Ook in de verwerking van BD-producten gelden aanvullende eisen bovenop bio. Zo mag melk niet worden gehomogeniseerd en mogen minder additieven worden gebruikt (citroenzuur en ascorbinezuur zijn bijvoorbeeld verboden). In Demeterproducten mogen uitsluitend pure aroma-extracten worden gebruikt om smaak te verrijken.

Keurmerk en controle
Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk. Stichting Demeter is hiervoor verantwoordelijk. BD-producten zijn tevens biologisch, en dragen dus ook het Europees Bio-keurmerk.