Nieuws

Agenda

  • It’s the food, my friend! - deel 6
    09-05-2014
  • Sustainable Foods Summit
    05-06-2014 tot 06-06-2014
  • Save the date: Bionext netwerk- en inspiratiemiddag
    07-10-2014

Keten- en themagroepen

De ketengroepen behartigen de belangen van de sector, werken aan kennisontwikkeling, marktontwikkeling en regelgeving. Een ketengroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de handel en verwerking en vertegenwoordigers vanuit de primaire sector en vergadert enkele malen per jaar. Buiten de vergadermomenten vindt regelmatig afstemming plaats over actuele ontwikkelingen in de sector.

Leden van het BioHuis en de Vereniging Biologische Producenten en Handel (VBP) worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ketengroep en kunnen onderwerpen die van algemeen belang zijn agenderen binnen de ketengroep.

De ketengroep vormt een aanspreekpunt voor de overheid en wordt regelmatig gevraagd een standpunt te formuleren namens de sector. De kracht van de ketengroep is dat alle schakels in de productieketen om de tafel zitten. Hierdoor worden problemen niet doorgeschoven van de ene schakel naar de andere en worden standpunten breed gedragen  Zo wordt gewerkt aan integrale verduurzaming mét waardering van de consument.

Geïnteresseerden die gebruik willen maken van dit platform kunnen voor meer informatie terecht bij het Biohuis, de VBP of bij Bionext.

Secretariaat
Projectleiders van Bionext voeren het secretariaat van de ketengroepen en themagroepen. Een overzicht:

Heleen Klinkert: Zuivel en Rundveevlees, Varkensvlees, Pluimveevlees en eieren

Marian Blom: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Glasgroente

Maaike Raaijmakers: Fruit, Uitgangsmateriaal en Veredeling.

Voor sectorspecifieke informatie over marktwerking en marktontwikkelingen zijn Arend Zeelenberg (plantaardige sectoren) en Maurits Steverink (dierlijke sectoren) beschikbaar.

Voor vragen aan Bionext kunt u bellen met het secretariaat: 030-2339970.

Samenstelling ketengroepen
Bekijk hier de samenstelling van de ketengroepen (PDF-bestand).

N.B. Een nieuwe themagroep voor import is in de 'ontwerpfase'.