Nieuws

Agenda

  • Jaar van de Bodem 2015
    01-01-2015 tot 31-12-2015
  • Serie voedseldialogen in de Rode Hoed
    05-01-2015 tot 28-04-2015
  • The Sustainable Foods Summit
    04-06-2015 tot 05-06-2015

Keten- en themagroepen

Welke ketengroepen zijn er?
Er zijn 3 groepen voor de dierlijke sectoren en 3 voor de plantaardige sectoren. Daarnaast is er 1 themagroep voor uitgangsmateriaal en veredeling. N.B. Een nieuwe themagroep voor import is in de 'ontwerpfase'.

Waar houdt zo’n ketengroep zich mee bezig?
De ketengroepen behartigen de belangen van de sector, werken aan kennisontwikkeling, marktontwikkeling en regelgeving. De ketengroep vormt een aanspreekpunt voor de overheid en wordt regelmatig gevraagd een standpunt te formuleren namens de sector.

Leden van het BioHuis en de Vereniging Biologische Producenten en Handel (VBP) kunnen onderwerpen die van algemeen belang zijn agenderen in de ketengroep. De ketengroepen zorgen ervoor dat leden op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Hoe zijn de ketengroepen samengesteld?
Een ketengroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de handel en verwerking (VBP) en vertegenwoordigers vanuit de primaire sector (Biohuis). Bekijk hier de samenstelling van de ketengroepen (PDF-bestand).

De kracht van de ketengroep is dat alle schakels in de productieketen om de tafel zitten. Hierdoor worden problemen niet doorgeschoven van de ene schakel naar de andere en worden standpunten breed gedragen  Zo wordt gewerkt aan integrale verduurzaming mét waardering van de consument.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Projectleiders van Bionext voeren het secretariaat van de ketengroepen en themagroepen. Een overzicht:

Heleen Klinkert:

Zuivel en Rundveevlees, Varkensvlees, Pluimveevlees en eieren 

Marian Blom:

Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Glasgroente 

Maaike Raaijmakers:

Fruit, Uitgangsmateriaal en Veredeling

 Voor sectorspecifieke informatie over marktwerking en marktontwikkelingen zijn Arend Zeelenberg (plantaardige sectoren) en Maurits Steverink (dierlijke sectoren) beschikbaar.

Voor vragen aan Bionext kunt u bellen met het secretariaat: 030-2339970.