Alle beetjes helpen. Bionext heeft de ANBI-status; een gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

------------------------------

Octrooien zijn een lastig onderwerp. In de late night show 'Zondag met Lubach' van de VPRO, legt Arjen Lubach het probleem op satirische, maar ook zeer doeltreffende manier uit...

Hart voor biodiversiteit

Wat is er aan de hand?
Bedrijven als Syngenta en Monsanto vragen steeds vaker octrooi aan op natuurlijke eigenschappen van groentes. Daarmee worden ze eigenaar van alle zaden, vruchten en planten met deze eigenschap en mogen andere bedrijven deze eigenschap niet meer vrij gebruiken. Het gaat al lang niet meer alleen om gentech-gewassen, ook op klassiek veredelde gewassen worden steeds vaker octrooien aangevraagd. 

Voorbeelden van octrooien op natuurlijke eigenschappen

  • Monsanto's broccoli met een langere steel
  • Staat Israels tomaat die minder water bevat
  • Syngenta's paprika die resistent is tegen de witte vloeg
  • Syngenta's tomaat die meer flavonolen bevat


Wat zijn hiervan de gevolgen?

• Grote bedrijven als Monsanto, Dupont en Syngenta krijgen steeds meer controle op de wereldwijde zaad- en voedselproductie;

• Kleinere, ook biologische, zaadbedrijven mogen deze geoctrooieerde planten niet meer gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen en worden zo uit de markt gedrukt;

• Geoctrooieerde eigenschappen kunnen op natuurlijke wijze kruisen met andere planten, waarna de octrooihouder de boer kan aanklagen voor octrooi inbreuk;

• Boeren betalen hogere prijzen voor hun zaad, consumenten krijgen minder keuze en de biodiversiteit neemt af.

Kortom, een ontwikkeling waarover veel wetenschappers, politici, veredelaars, telers en burgers zich zorgen maken. Bionext voert actie tegen deze octrooien en wil dat de Europese wetgeving wordt aangepast. Een octrooi op een eigenschap die gewoon in de natuur voorkomt, zou niet mogelijk moeten zijn!

Wat doen wij?

  • Bionext voert een grote publiekscampagne in 2016 onder de naam De Grootste Zaadbank van Nederland
  • Bionext heeft tegen een aantal octrooien bezwaar aangetekend, hierin werken we met partners vanuit heel Europa samen. 
  • Bionext pleit in Den Haag en in Brussel voor een verbod op octrooi op leven en voor aanpassing van de Europese octrooi-wetgeving.
  • Bionext geeft voorlichting aan consumenten, politici en organisaties over de gevolgen van octrooi op leven. Zo deed Bionext bijvoorbeeld al twee keer mee bij de NRC Charity Award.Resultaten tot nu toe

De strijd tegen octrooien gaat langzaam de goede kant op.  

Op 18 mei 2016 vond een internationaal symposium ‘Finding the Balance’ plaats. Op deze conferentie met alle Europese spelers was brede erkenning dat het toekennen van patenten op natuurlijke eigenschappen van planten onwenselijk is. De toezegging van Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) om een nadere interpretatie van de Europese Biotechrichtlijn te geven, is volgens Bionext ook goed nieuws. 

In december 2015 werd dankzij de inzet van de Nederlandse Europarlementariërs een resolutie (= verzoek) aangenomen in Brussel om de octrooi-wetgeving zo aan te passen dat deze octrooien op natuurlijke eigenschappen niet meer mogen. Maar daarmee is de wet nog niet aangepast! 

Met ruim 17.000 handtekeningen (waaronder vast die van u) trokken we in mei 2015 naar Brussel, om deze te overhandigen aan de Nederlandse Europarlementariërs. Zij delen onze zorg dat bedrijven als Syngenta en Monsanto steeds vaker octrooi aanvragen op natuurlijke eigenschappen van groentes. En zo dus eigenaar worden van alle zaden, vruchten en planten met deze eigenschap.Wat u kunt doen
Steun Bionext bij deze acties! Het is hoog tijd om de octrooien op eigenschappen van planten en dieren een halt toe te roepen. Hoe meer mensen van zich laten horen, hoe krachtiger het geluid zal doorklinken in Brussel. Dit kunnen we doen met uw bijdrage.

Maak uw gift over op NL63 TRIO 0784 7840 00 t.n.v. stichting Bionext te Zeist o.v.v. 'bezwaar octrooien'. Of maak online een gift over: klik hier Alle beetjes helpen. Bionext heeft de ANBI-status; een gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Wat u verder kunt doen

• U kunt de actie onder de aandacht brengen via Twitter. Vermeld daarbij het kenmerk (de hashtag) #hartvoorbiodiversiteit. 

• Als u relevante artikelen, cijfers of onderzoeken kent, kunt u deze verspreiden via Twitter of andere sociale media (bijv. Facebook, Linked-in). Verwijs daarbij naar www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit.


Naast bijdrages van honderden consumenten ontvangt Bionext ook financiele steun van bedrijven en organisaties: 

 Achtergrondinformatie