Nieuws

Agenda

  • IFOAM EU Organic Processing Conference
    17-11-2014 tot 18-11-2014
  • Start Biologisch
    02-01-2015 tot 18-01-2015
  • Biobeurs 2015
    21-01-2015 tot 22-01-2015

onderzoek

26 juni 2009 tot 27 juni 2009

Op 26 juni 2009 kunnen onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten tijdens de "Leren met Toekomst" Matchingsbijeenkomst in Dronten.

Onderzoek ondersteunt de claim dat biologische landbouw en voedselproductie de lucht, water en bodem veel minder belast met bestrijdingsmiddelen dan gangbare landbouw. Voor een aantal sectoren is aangetoond dat de stikstofuitspoeling en ammoniakemissie bij biologische landbouw duidelijk minder is. Dat biologische landbouw minder bijdraagt aan de eutrofiëring van oppervlaktewater, is bewezen voor de melkveehouderij. Al met al zijn er duidelijke bewijzen dat biologische landbouw op deelgebieden beter presteert dan gangbare landbouw, als het om milieu gaat.

Abonneren op RSS - onderzoek